Offentlig upphandling för mindre företag

Upphandlingsdialog Dalarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.

Den offentliga marknaden omsätter varje år omkring 20 miljarder, bara i Dalarna. Du som är företagare har därför stora möjligheter till goda affärer.

Vi behöver fler regionala leverantörer i Dalarna. Det ger oss en ökad produktion av varor och tjänster i vår närhet och en mer levande landsbygd.

PRENUMERA PÅ VÅRT NYHETSBREV