Offentlig upphandling för mindre företag

Upphandlingsdialog Dalarna (Udd), är ett stöd för dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.

UDD förmedlar kunskap, visar goda exempel och erbjuder metodstöd vid upphandling, allt utifrån de regionala förutsättningarna i Dalarna.

Det övergripande målet är att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar.

Vi vänder oss främst till mindre företag, men även till upphandlande myndigheter; kommuner, kommunala bolag, aktuella bransch- och intresseorganisationer. Det är målgrupper som företagare, upphandlande tjänstemän, näringslivsutvecklare och politiker.

Den offentliga marknaden omsätter varje år omkring 20 miljarder bara i Dalarna. För en företagare finns därför stora möjligheter till goda affärer. Vi behöver fler regionala leverantörer i Dalarna. Det ger oss en ökad produktion av varor och tjänster i vår närhet och en mer levande landsbygd.

Upphandlingsdialog Dalarna -folder om projektet

PRENUMERA PÅ VÅRT NYHETSBREV