Offentlig upphandling för mindre företag

GRATIS KURS FÖR FÖRETAGARE

28-29-30 november för småföretagare i Dalarna
4 december för arbetsintegrerande företag i Dalarna


Upphandlingsdialog Dalarna (Udd), är ett stöd för dig som kommer i kontakt med offentlig upphandling, antingen som företagare, upphandlare eller på annat sätt.

UDD är det forum som förmedlar kunskap, visar goda exempel och erbjuder metodstöd vid upphandling. Allt utifrån de regionala förutsättningarna i Dalarna.

Det övergripande målet för arbetet är att fler småföretag i Dalarna ska lägga anbud och delta i offentliga upphandlingar.

Vi vänder oss främst till mindre företag, men även till upphandlande myndigheter; kommuner, kommunala bolag, aktuella bransch- och intresseorganisationer. Det är målgrupper som företagare, upphandlande tjänstemän, näringslivs-
utvecklare och politiker.

Den offentliga marknaden omsätter varje år omkring 20 miljarder bara i Dalarna. För en företagare finns därför stora möjligheter till goda affärer. Vi behöver fler regionala leverantörer i Dalarna. Det ger oss en ökad produktion av varor och tjänster i vår närhet och en mer levande landsbygd.

Upphandlingsdialog Dalarna -folder om projektet

PRENUMERA PÅ VÅRT NYHETSBREV