16 mars: Seminarium för dig som är förtroendevald

Upphandling som strategi för en hållbar tillväxt

Strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att nå verksamhetsmålen. Det är också en förutsättning för att göra goda affärer så att våra skattemedel används på bästa sätt. Upphandling är även en viktig faktor för näringslivsutvecklingen.

Utgångspunkt för dagen är den nya Nationella upphandlingsstrategin.

FÖRELÄSARE är bland andra:
Mathias Sylvan, med 15 års erfarenhet som bland annat jurist och specialist på upphandlingar och Karin Lonaeus vid nationella kansliet för landstingens och regionernas arbete med socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.

Med oss under dagen finns även Landshövding Ylva Thörn och specialkompetenser från Upphandlingsmyndigheten och Upphandlingsdialog Dalarna.

Tid: Torsdag den 16 mars klockan 09.00-15.00
Plats: Scandic Lugnet, Svärdsjögatan 51 Falun
Kostnad: 600 kr exkl. moms, lunch ingår. Anmälan är bindande men kan överlåtas.
Anmälan: senast 2 mars via denna länk: lansstyrelsen.se/dalarna/kalender

Inbjudan i sin helhet hittar du här pdf-fil

Lämna en kommentar