Dialogen fortsätter den 1 september i Mora

Hur får vi igång den interna dialogen?
Och dialogen mellan verksamheten och leverantörerna?

Offentliga inköp påverkar Sveriges välfärd. Vi behöver tillsammans ta tillvara möjligheterna att utveckla den offentliga affären. Genom att utveckla dialogen både inom verksamheterna och med företagen når vi ökad förståelse om behov och möjliga lösningar. Det finns flera olika sätt att föra både muntlig och skriftlig dialog som kan bidra till verksamheternas utveckling.

Välkommen till fortsättningen av seminarieserien Tidig dialog i offentlig upphandling. Seminarierna har olika teman. Dagens tema är: Hur man kommer igång med en fördjupad dialog i

Inbjudan och program i pdf-fil

 

Lämna en kommentar