Dialogen fortsätter den 16 juni i Gävle

När börjar en upphandlingsprocess?
Och hur blir en offentlig affär en bra affär?

linjebla

SpindelnätSeminarieserien Tidig Dialog i offentlig upphandling, inleddes på Arlanda i april 2016. Det var första  steget i en process mot effektivare upphandlingar för kommuner och företag. Det vände sig till  beslutsfattare inom kommunerna, näringslivsutvecklare och upphandlingssamordnare. Den här och  följande träffar sker på regional och lokal nivå, i dialog med företagen.

Att upphandla offentliga varor och tjänster är idag ganska komplext trots nya arbetssätt och metoder. Därför fortsätter många att göra sina offentliga köp på ett sätt som de alltid har gjort, vilket inte alltid gynnar den regionala tillväxten.

För att kunna bedöma om en offentlig affär är bra eller dålig måste man utgå från behovet och vem som äger det. Är det beställaren på kommunen eller är det de olika slutkunderna som är användare av den beställda varan eller tjänsten? Redan här börjar upphandlingsprocessen. De verkliga behoven måste identifieras och beskrivas med ett helhetsammanhang för att få bättre och mer ekonomiska effekter.

Välkommen till fortsättningen av seminarieserien Tidig dialog i offentlig upphandling. Denna gång med fokus på behovsidentifiering och där miljöfrågor ingår i helheten.

Program 16 juni i Gävle

13.00 Inledning, Sigrid Pettersén projektledare, Upphandlingsdriven Innovation för Regional tillväxt, Region Gävleborg

13.10 Kunskap om det verkliga behovet ger träffsäkrare inköp, Sigrid Pettersén projektledare, Anette Jonsäll forskare, Upphandlingsdriven Innovation

13.40 Det goda exemplet i Söderhamns kommun, Fredrik Bäckström, upphandlingsexpert i projektet Upphandlingsdriven Innovation för Regional tillväxt

14.10 El-vägar, Europas största innovationsupphandling, Magnus Ernström strateg, Region Gävleborg

14.30 Fika och mingel

15.00 Upphandlingsmyndigheten, programmet för utvecklande inköp, Katarina Lincoln

15.15 Energimyndighetens innovationsupphandlingssatsning på fossilfria mobilitetstjänster för både person och varutransporter, Charlotte Lejon upphandlingschef, Energimyndigheten

15.45 Kategoristyrning inom Region Gävleborg – Tidig dialog, Inköpsstrategerna Region Gävleborg

16.00 Framtidens miljökrav, vad krävs från den offentliga köparen för att driva utvecklingen Lennart Östblom analytiker, Kommun Analys

16.15 Tvåpunktett, den lilla företagaren med de stora idéerna, Joel Smedberg

16.30 Diskussion, vägen framåt

17.00 Inför nästa möte i Mora 1 september

 

Anmäl dig via e-post senast den 7 juni till

Sigrid.Petterssen@regiongavleborg.se

Seminariet äger rum på Clarion Hotel Winn, Norra Slottsgatan 9 i Gävle.

Seminariet är kostnadsfritt, men vid sen eller utebliven avbokning faktureras 600 kr + moms.

För frågor och information

Gävleborg: sigrid.petterssen@regiongavleborg.se

www.innovationx.se

Dalarna: eva.kaiser@lansstyrelsen.se

www.upphandlingsdialog.se

Lämna en kommentar