Frågor & svar
linjebla

Här kan du skriva din egen fråga om offentlig upphandling. Kanske har du sökt, men inte hittat svar på andra håll på vår webb och då kan du använda formuläret här nedan.
Alla kommer att få ett personligt svar och kanske fyller vi på med just din fråga under ”Frågor & svar” om den kan intressera många. I så fall utan att ditt namn publiceras.

Frågeformuläret hittar du längst ned på sidan

Allmänna frågor om offentliga upphandlingar
linjebla

Var hittar man offentliga upphandlingar?
Alla upphandlingar annonseras offentligt av den upphandlande myndigheten.
Det finns flera företag på nätet som samlar den typen av annonser i databaser. Här kan man antingen söka själv, registrera sig och/eller prenumerera på sina intresseområden. Exempel på sådana företag är Visma/Opic, Mercell, e-avrop och KommersAnnons. De flesta av dessa, men inte alla, tar betalt för prenumeration på sökning.
Ofta annonserar myndigheterna även ut upphandlingarna på sina hemsidor.

Vem får lämna anbud på offentliga upphandlingar?
Alla företag kan lämna anbud på en offentlig upphandling, så länge man uppfyller den upphandlande myndighetens specifika krav på verksamheten, som finns i förfrågningsunderlaget.

Kan man lämna anbud om man av någon anledning inte helt klarar kraven för kreditvärdigheten, t ex. att företaget är nystartat/ombildat, att man har en gammal betalningsanmärkning, etc?
Ja, det kan man.
Normalt är att man ska klara en viss nivå, t ex UC3 (UC) eller A (Soliditet).
Om anbudsgivaren vid anbudstillfället inte helt har den kreditvärdighet som motsvarar upphandlarens krav kan man ändå lämna anbud, genom att lämna en utförlig förklaring till skälen för den ekonomiska situationen. Förklaringen bör sakligt motivera på vilket sätt anbudsgivarens kreditvärdighet ändå bör anses god. Detta kan t ex vara att man har ett lånelöfte från bank eller garanti från moderbolag.
Har man en företagsform som inte kreditvärderas får man också styrka att företaget har motsvarande ekonomiska stabilitet på annat sätt.

Hur är ett förfrågningsunderlag uppbyggt/sammansatt?
Ett förfrågningsunderlag består oftast av administrativa föreskrifter, som innehåller en fullständig beskrivning av hur upphandlingen genomförs, dess omfattning, de krav som ställs på leverantörer och utförande, regler som tillämpas mm. Därutöver finns vanligen anbudsformulär (som anbudsgivaren ska fylla i), utförandebeskrivning, avtalsförslag, ritningar etc med.

Frågor om krav i upphandlingar och hur man bemöter dem
linjebla

Vad är/innebär Ska-krav (Skall-krav)?
Ska-krav är de minimikrav för att anbudet ska antas till vidare utvärdering. Ska-kraven finns vanligtvis samlade under en gemensam rubrik i de administrativa föreskrifterna i upphandlingen och/eller i anbudsformuläret.

Är det lämpligt att skicka med broschyrer, bildspel, texter om företaget och dess produkter/tjänster?
Skicka inte med något som den upphandlande myndigheten inte frågar efter.
Om en företagspresentation ska finnas med, rekommenderas att det är en enkel och överskådlig skriftlig presentation, där man fokuserar på det man vill framhäva hos företaget, utifrån den upphandlande myndigheten behov och önskemål.
Om den upphandlande myndigheten inte frågar efter någon presentation av företaget, kan man istället presentera företaget i ett kortfattat anbudsbrev.

Vad ska man skicka med angående registreringsbevis, F-skatt mm.?
Nu för tiden tar den upphandlande myndigheten oftast själv reda på många av dessa uppgifter från berörda myndigheter, vilket i så fall framgår av texten i förfrågningsunderlaget.
Upphandlande myndighet anger, antingen i anbudsformuläret eller i de administrativa föreskrifterna, vilka dokument man kräver, så läs dessa noggrant.

Vilka uppgifter behöver finnas med när det gäller referenser från tidigare uppdrag?
När man lämnar referenser för tidigare genomförda uppdrag för sitt företag, ska man oftast ange för vem man utfört uppdraget (beställare), när man har utfört det (tidsperiod), vad som ingick i utförandet (kort beskrivning av vilka moment som ingick), total omsättning för uppdraget samt en namngiven person med kontaktuppgifter, som kan verifiera att man har utfört uppdraget och svara på frågor om kundnöjdhet.

När kan man ställa frågor?
Om man inte förstår allt, något är otydligt eller om man har synpunkter på upphandlingen kan man ställa frågor till den upphandlande myndigheten.
Perioden då man får ställa frågor är vanligtvis fram till 10 dagar innan anbudet ska vara inlämnat. Exakt tid finns angiven i de administrativa föreskrifterna och ibland även i annonsen för upphandlingen.

Frågor om bedömning, viktning och poängsättning av anbud
linjebla

Kan man bli utesluten från en upphandling för att en referensperson som man angivit inte har gått att få tag i?
Ja det kan man.
Därför är det viktigt att man själv kontaktar de referenspersoner man avser att använda, dels för att säkerställa att det är okej att man använder dem, dels för att försäkra sig om att deras kontaktuppgifter är riktiga. Dessutom att de är tillgängliga en tid framöver, speciellt i semestertider. Någon tidpunkt när de kommer att bli kontaktade anges dessvärre sällan.

Får upphandlande myndighet utvärdera enbart på lägsta pris och inte värdera anbudsgivarnas erfarenhet, referenser mm?
Ja det är tillåtet.
De SKA-kraven den upphandlande myndigheten anger blir den lägsta kvalitetsnivån man accepterar.
Intressant är att det är fler upphandlingar som har utvärderingskriterier efter ”ekonomiskt mest fördelaktiga” än bara efter ”lägst pris”. Mest ekonomiskt fördelaktiga innebär att man väger in kvalité i form av t.ex. erfarenhet, referenser arbetsprover, produktegenskaper mm.

Frågeformulär
linjebla

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Din bransch

Din fråga

Upphandlingsdialog Dalarna bevakar omvärlden åt dig.
Vi har goda kontakter med andra regionala och nationella projekt,
nätverk, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

Det händer mycket och väldigt snabbt på upphandlingsfronten och vi förmedlar senaste nytt.

linjeorange