Har du sett Dalamodellen?

I mars 2017 lanserade vi en Dalamodell för direktupphandling med rekommendationer och förslag.

Nu vill vi se hur många som sett eller inte sett den och om den används.
Så oavsett om du vet vad detta är, så blir vi tacksamma om du vill svara på den här enkäten.
Ditt svar är till stor hjälp i vårt framtida arbete.

Enkäten består av 4-5 frågor, beroende på svar och tar högst två minuter att svara på.

Enkät från Upphandlingsdialog Dalarna

Lämna en kommentar