Har du sett Dalamodellen?

I mars 2017 lanserade Upphandlingsdialog Dalarna En dalamodell för direktupphandling.  Ett halvår efter lanseringen ville vi se och höra hur den mottagits. Vi fick in 122 svar och vill passa på att tacka alla som deltog. Svaren är mycket värdefulla för Upphandlingsdialog Dalarnas fortsatta arbete.

Av de 122 som svarat så hade 55% hört talas om En dalamodell för direktupphandling. Av alla som svarat var det nästan 22% som idag arbetar med den. Det tycker vi är mycket glädjande, eftersom många av er även medverkat till att den blev av. Er närvaro på rådslag, seminarier och ert arbete har varit drivkraften till att den blev av. Vi fortsätter nu att sprida En dalamodell för direktupphandling, samtidigt som vi tar oss an en modell för Tidig dialog i upphandling!

Och till er som önskade besök av oss på Upphandlingsdialog Dalarna, vi hör av oss 2018 och bokar in ett möte!

 


I mars 2017 lanserade vi en Dalamodell för direktupphandling med rekommendationer och förslag.

Nu vill vi se hur många som sett eller inte sett den och om den används.
Så oavsett om du vet vad detta är, så blir vi tacksamma om du vill svara på den här enkäten.
Ditt svar är till stor hjälp i vårt framtida arbete.

Enkäten består av 4-5 frågor, beroende på svar och tar högst två minuter att svara på.

Enkät från Upphandlingsdialog Dalarna

Lämna en kommentar