Kurser & seminarier

Rådslag om Tidig dialog den 7 december

Upphandling med sociala hänsyn 22 nov

 

28-29-30 november och 4 december: Gratis kurs för företagare

linjebla

14 september 2017
Effektiva miljökrav i upphandling-föreläsning och workshop
Vill du lära dig mer om nya möjligheter att ställa effektiva miljökrav vid upphandling? Vill du få bra verktyg för uppföljning av kraven? Nya LOU bjuder på nya möjligheter att använda miljömärkning, men inte alla märkningar lever upp till lagens krav.

Läs mer om Effektiva miljökrav

linjebla

31 maj 2017
Avtalsvillkor för upphandlare, inköpare med flera

Återigen får vi möta Mathias Sylvan, specialist på upphandlingar med över 15 års erfarenhet. Under eftermiddagen den 31 maj ger han oss förslag på några lämpliga avtalsvillkor i ett upphandlingsdokument. Det kommer också att finnas tid till att ställa frågor kring de nya upphandlingsreglerna.

Läs mer om Lou-seminariet här

linjebla

16 maj 2017
Ny chans för dig som missade utbildningen för småföretagare

Vill ni göra affärer med offentlig sektor? Nu bjuder Upphandlingsdialog Dalarna till ytterligare ett utbildningstillfälle, där ni får lära er om upphandlingsprocessen och hur det går till att lämna anbud.

Läs mer om utbildningen för småföretagare och anmäl dig här

linjebla
26 april 2017

En dag om upphandling och giftfri vardag

Upphandlingsmyndigheten och Kemikalieinspektionen arrangerar i samarbete med Länsstyrelserna denna gemensamma utbildningsdag. Syftet med dagen är att diskutera olika aktörers roller, ansvar och möjligheter.

Läs mer om seminariet och anmäl dig här

linjebla

17 mars 2017
De nya reglerna i lagen om upphandling

De nya upphandlingsreglerna innebär stora förändringar med nya LOU och LUF. Dessutom införs LUK, som en helt ny lag om tjänste- och byggkoncessioner.

Läs mer om seminariet: De nya reglerna i upphandling

linjebla

16 mars 2017
Upphandling som strategi för en hållbar tillväxt

Strategisk användning av upphandling är en förutsättning för att nå verksamhetsmålen. Det är också en förutsättning för att göra goda affärer så att våra skattemedel används på bästa sätt. Upphandling är även en viktig faktor för näringslivsutvecklingen.

Läs mer om Upphandling för en hållbar tillväxt

linjebla

Lärseminarier start den 29 november, avslut 9 februari 2017
Vill ni göra affärer med offentlig sektor?

Nu bjuder vi in er, som har liten eller ingen erfarenhet av offentlig upphandling till ett lärseminarium. Ni får lära er mer om upphandlingsprocessen, hur det går till att lämna anbud och delta i offentliga upphandlingar. Ni kommer också att kunna söka individuell rådgivning och stöd i en faktisk anbudssituation.

Mer information om lärseminarierna hittar du här

linjebla

Torsdag den 17 november 2016, klockan 10.00-15.00 i Hofors
Seminarium Tidig dialog: Hur köper man funktion?

Behovsidentifiering borde ligga till grund för all upphandling för att skapa bättre affärer och effektivare utnyttjande av våra offentliga medel. Funktionsupphandling kan användas för att få mer fokus på de effekter vi vill ha av våra offentliga produkter och tjänster. Men var finns kunskapen om det verkliga behovet, vilket är en förutsättning för att uppnå önskad effekt av offentliga inköp.

Inbjudan och program till den 17 november

linjebla
Torsdag 1 september 2016, klockan 13.00-17.00 i Mora
Seminarium: Hur får vi igång den interna dialogen?
Och dialogen mellan verksamheten och leverantörerna?

Välkommen till fortsättningen av seminarieserien Tidig dialog i offentlig upphandling. Seminarierna har olika teman. Dagens tema är: Hur man kommer igång med en fördjupad dialog i verksamheten och företagen.

Läs mer om Hur vi får igång den interna dialogen

 linjebla

Torsdag den 16 juni 2016
Seminarium: När börjar en upphandlingsprocess?
Och hur blir en offentlig affär en bra affär?


Seminarieserien Tidig Dialog i offentlig upphandling, inleddes på Arlanda i april 2016. Det var första  steget i en process mot effektivare upphandlingar för kommuner och företag. Det vände sig till  beslutsfattare inom kommunerna, näringslivsutvecklare och upphandlingssamordnare. Den här och  följande träffar sker på regional och lokal nivå, i dialog med företagen.

Läs mer om Dialogen fortsätter den 16 juni

linjebla

Torsdag den 7 april
Seminarium: Tidig dialog i offentliga upphandlingar

Gørill Horrigmoe projektledare för Nationella programmet för innovativa upphandlingar, har genomdrivit och förankrat Tidig dialog på flera statliga verk och kommunala verksamheter på norska Østlandet. Hon har arbetat i programmet sedan 2011 och lett utvecklingen av smartare inköp. Upphandlingsdialog Dalarna bjöd in till en heldag där Gørill Horrigmoe berättade om Tidig dialog i offentliga upphandlingar.

Läs mer om Tidig dialog i offentliga upphandlingar

linjebla

Fredag 23 oktober 2015
Seminarium: Hur kan en ”Dalamodell” för direktupphandling se ut?

När beloppsgränsen för direktupphandling höjdes till 505 800 kr ökade förhoppningarna att små företag skulle få bättre möjlighet att delta i offentliga upphandlingar, men har det blivit så?

Enligt Upphandlingsutredningen, SOU 2013:12, är cirka 73 % av alla upphandlingar direktupphandlingar idag.

Seminariet vänder sig till företagare, upphandlare, näringslivsutvecklare och alla som kommer i kontakt med direktupphandlingar.

Ur programmet:

  • Malin Cope, sakkunnig från den nya Upphandlingsmyndigheten kommer att berätta om den nya myndigheten och om lagstiftningen angående direktupphandling.
  • Hur jobbar vi idag med direktupphandlingar? Exempel från Dalarna.
  • På väg mot en Dalamodell?
  • Diskussion

Inbjudan och hela programmet i pdf-format

Arrangör:  Upphandlingsdialog Dalarna
Tid:  Fredag 23 oktober 2015 kl. 09.00 – 12.30
Plats:   Länsstyrelsen Dalarna, Åsgatan 38, Falun
Kostnad:  600 kr per person

Anmälan: Senast den 8 oktober.
Via e-post eva.kaiser@lansstyrelsen.se, glöm inte att ange namn, företag/organisation samt fakturaadress.

 

Upphandlingsdialog Dalarna bevakar omvärlden åt dig.
Vi har goda kontakter med andra regionala och nationella projekt,
nätverk, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

Det händer mycket och väldigt snabbt på upphandlingsfronten och vi förmedlar senaste nytt.

linjeorange