Material från 14 september: Effektiva miljökrav i upphandling

Nya LOU bjuder på nya möjligheter att använda miljömärkning, men inte alla märkningar lever upp till lagens krav. Den 14 september fanns Anna Norberg, projektledare Miljömärkning Sverige och Mathias Sylvan, upphandlingsexpert på Galaxen i Borlänge och berättade hur man kan ställa miljökrav i upphandling.

Barn som gungar
Presentation
170914 Upphandlingsdialog Dalarna

Mathias Sylvan, upphandlingsjurist
Anna Norberg, Miljömärkning Sverige

 

Vägledning miljömärkning i upphandling
En allmän orientering om användningen av märkning i offentlig upphandling.
Vägledning_Offentlig_upphandling

Miljökrav i specifikationen
Så kan ni kräva den nordiska miljömärkningen Svanen och EU:s miljömärkning EU-Blomman i den tekniska specifikationen:
Svanen_minimikrav

Miljökrav som tilldelningskriterium
Så kan ni kräva den nordiska miljömärkningen Svanen och EU:s miljömärkning EU-Blomman som tilldelningskriterium:
Svanen_tilldelning_av_kontrakt

Miljökrav för att kontrakt fullgörs
Så kan ni ställa krav på det nordiska miljömärket Svanen eller EU:s miljömärke EU-Blomman som villkor för hur ett kontrakt ska fullgöras:
Svanen_villkor_för_fullgörande_av_kontrakt

 

Lämna en kommentar