Ekonomistyrningsverket har som uppdrag att stötta och främja myndigheterna i utvecklingen mot e-handel. Sverige ligger efter de andra nordiska länderna att hantera elektroniska fakturor. Idag är bara hälften av fakturorna som myndigheterna tar emot elektroniska.

Nu har ESV tecknat statligt ramavtal med OpusCapita som levererar PEPPOL, en elektronisk lösning för hantering av elektroniska fakturor och handel. Just nu görs acceptanstester av ESV, för att godkänna PEPPOL, så snart det är klart finns ramavtalet på plats.

PEPPOL finns redan idag på 60 % av alla myndigheter, men används inte fullt ut. Myndigheterna kan ta emot e-fakturor men är dåliga på att själva skicka fakturor via e-system. För att ändra på detta har nu ESV i uppdrag att främja utvecklingen av elektroniska affärssystem hos myndigheterna. Under 2016 satsade de på att informera om  effektivisering och användandet av e-tjänsterna.

ESV kommer även att genomföra informationsinsatser kopplat till en ny lag för e-faktura. Arbetet med att verka för en ökad användning av PEPPOL samt att bidra till utvecklingen av europeiska lösningar för e-handel kommer att fortsätta under 2017.

Senast 1 november 2018 ska alla myndigheter vara anslutna till PEPPOL.

Läs mer på ESVs webbplats

 

Lämna en kommentar