EU:s tröskelvärden och svensk direktupphandlingsgräns
linjebla

EUs tröskelvärden styr de regler som används vid olika typer av upphandlingar. *

EU upphandlingsdirektiv gäller i sin helhet för alla de upphandlingar som har ett värde som överstiger tröskelvärdena. EUs direktiv är en grundläggande lag. Utöver det kan varje land och enskilda myndigheter ha egna bestämmelser. I Sverige finns exempelvis möjlighet till direktupphandling. Direktupphandlingsgränsen är 28 procent av EU:s tröskelvärde, men många kommuner och myndigheter har satt interna gränser som kan vara lägre än vad lagen säger.

Upphandlingar över tröskelvärdena måste annonseras i TED (Tenders Electronic Daily). TED är en databas med information om annonser om upphandling inom framförallt EU och EES.

* Offentlig upphandling i EU  -regler och allmän information

EU:s tröskelvärden vid Upphandling enligt LOU

Varor och tjänster SEK
Statliga myndigheter 1 233 941
Övriga upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ 1 910 323
Byggentreprenader 47 758 068

EU:s tröskelvärden vid Upphandling enligt LUF och LUFS


Varor och tjänster SEK
Upphandlande myndigheter och offentligt styrda organ 3 820 645
Byggentreprenader 47 758 068

Svensk direktupphandling (28 procent av EU:s tröskelvärde)  

Varor och tjänster SEK
Direktupphandling enligt LOU 534 890
Direktupphandling enligt LUF och LUFS 993 368

Alla belopp i svenska kronor.

Upphandlingsdialog Dalarna bevakar omvärlden åt dig.
Vi har goda kontakter med andra regionala och nationella projekt,
nätverk, myndigheter, organisationer och forskningsinstitutioner.

Det händer mycket och väldigt snabbt på upphandlingsfronten och vi förmedlar senaste nytt.

linjeorange