Presentationer från Upphandling med sociala hänsyn 22 nov

Presentationer från den 22 november

Hur arbetar vi i praktiken för att göra upphandlingar med sysselsättningsbefrämjande upphandling/reserverade kontrakt?
Anders Karlin och Karolina Gistö, UpphandlingsCenter Falun Borlänge regionen


Hur kan upphandling spela en större roll i ett strategiskt perspektiv för länets sysselsättning?
Bengt Sundgren, Coompanion Dalarna


Strategisk upphandling -är det en utmaning att använda sociala hänsyn och reserverade kontrakt för att möta behov av integration på arbetsmarknaden?
Karin Perers, Falu kommun
Malin Sommarsjö Ludvika kommun
Åsa Nylén , Borlänge kommun


Bestämmelserna i LOU om reserverade kontrakt och hur de kan användas samt begreppet Idéburet offentligt partnerskap (IOP)
Olle Lindberg, Advokatfirman Kahn Pedersen KB


Utveckling av ASF i Dalarna
Mikael Källman, projektledare Region Dalarna


Workshop den 22 november 2017 kl.13.00-16.00 i Borlänge

Upphandlingsdialog Dalarna (UDD) bjuder in till en workshop för att dela kunskap, idéer och tankar om hur vi får fler kontrakt som bidrar till sysselsättning och arbete för ett socialt hållbart Dalarna.

Den här inbjudan vänder sig till förtroendevalda, upphandlare, arbetsmarknadsenheter, arbetsförmedlingen, arbetsintegrerande sociala företag med flera:

I många EU-länder används offentlig upphandling som ett verktyg för sysselsättnings-främjande åtgärder, men det är först på senare år som sådana krav och villkor har börjat tillämpas i Sverige. Den nya lagstiftningen skapar ökade möjligheter för myndigheter och anbudsgivare att använda upphandling för att inkludera verksamheter som har svårare att få kontrakt. Exempel på leverantörer som kan vara aktuella är så kallade arbetsintegrerande sociala företag.

I Dalarna upphandlas årligen varor och tjänster för drygt 20 miljarder. Genom upphandling med sociala hänsyn kan upphandlande myndigheter bidra till en ökad sysselsättning.

Inbjudan och program 22 november

 

MEDVERKANDE: Upphandlingscenter Falun Borlänge regionen, Coompanion, sociala arbetsintegrerande företag och juridisk expertis.

ANMÄLAN: via denna länk  lansstyrelsen.se/dalarna/kalender
Sista anmälningsdag är 15 november 2017. Anmälan är bindande. Vi tar ingen avgift för ditt deltagande, men vid utebliven avanmälan tar vi ut en avgift på 200 kronor för våra omkostnader.

PLATS: Galaxen, Borlänge

ARRANGÖR: Upphandlingsdialog Dalarna i samverkan med Region Dalarnas projekt ”Utveckling av sociala företag i Dalarna”. KONTAKT: Upphandlingsdialog Dalarna, Kerstin Angberg-Morgården, 010-22 50 276

 

Varmt välkomna!

2 kommentarer

Lämna en kommentar