Vägen till en giftfri vardag

Anna Christiansson och Ylva Svedenmark från Upphandlingsmyndigheten, med Anna Lindberg från Kemikalieinspektionen.

Kemikalieinspektionen, Upphandlingsmyndigheten och Länsstyrelsen Dalarna bjöd på en dags utbildning den 26 april,  i hur man kan upphandla för en giftfri vardag.

Med tanke på att vi har ett jordklot men konsumerar 1,6 så är det hög tid att börja tänka sig för när vi upphandlar och konsumerar. Anna Lindberg från Kemikalieinspektionen informerade om hur de arbetar med förebyggande kemikaliekontroll. Bland annat genom tillsyn och prövningar av användning av bekämpningsmedel och kemikalier.

-Ny teknik behöver fokusera på cirkulära system som går att återanvända utan gifter som stannar kvar i vår miljö. Det finns flera direktiv som reglerar kemikalieanvändningen för varor t. ex. Reach-förordningen, POPs-förordningen och leksaksdirektivet, berättade Anna Lindberg.

Ylva Svedenmark och Anna Christiansson från Upphandlingsmyndigheten hade fokus på upphandling som ett verktyg i arbetet för en giftfri vardag. Med den Nationella upphandlingsstrategin som utgångspunkt i arbetet har man kommit en god bit på väg.

Kemikalieinspektionen, Anna Lindbergs presentation 26 april

Upphandlingsmyndighetens presentation 26 april

Upphandlingsmyndighetens film: Giftfri förskola

Verktyg för miljökrav i upphandling:

Kandidatförteckningen
är en lista med knappt 200 särskilt farliga ämnen.

kemi.se/prio
PRIO är ett webbaserat verktyg för dig som vill påverka och arbeta förebyggande för att minska risker för människors hälsa och miljö från kemikalier.

Kriteriebiblioteket
Klipp och klistra hållbarhetskrav från kriteriebiblioteket

Utbildningsmaterial till skola och förskola
Håll Sverige rent
Hannashus.se

Lämna en kommentar